RODO – Ochrona danych osobowych

RODO – czym jest, jakie ma zasady, co oznacza dla firmy?

Od długiego czasu słyszysz zapewne o RODO i zastanawiasz się nie tylko co to jest, ale przede wszystkim, jakie ma dla Ciebie znaczenie. RODO dotyczy osób prywatnych, lecz szczególne znaczenie ma dla wszystkich, którzy prowadzą firmy, niezależnie od tego czy stacjonarne, czy internetowe.

RODO to Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, które będzie obowiązywało na terenie całej Unii Europejskiej. Głównym celem jego wprowadzenia jest ochrona danych osobowych oraz ujednolicenie ich zabezpieczenia na terenie Wspólnoty. W skład danych osobowych wchodzą, m.in. imię, nazwisko, wiek, data urodzenia, adres poczty elektronicznej. Z uwagi na to, że są one przetwarzane przez różnego rodzaju jednostki, np. instytucje, jak i portale społecznościowe podlegają specjalnej ochronie. Oznacza to, że wraz z wejściem RODO w życie, jednostki, które gromadzą dane oraz zajmują się ich przetwarzaniem będą musiały częściowo zmodyfikować swoje postępowanie i dostosować się do nowych przepisów. RODO stawia bowiem na pierwszym miejscu osoby fizyczne, jako właścicieli danych, a nie podmioty gospodarcze wszelkiego rodzaju.

Przy tym warto pamiętać, że RODO nie pojawiło się nagle i nie powinno być zaskoczeniem dla jednostek, które muszą się do niego dostosować. W życie weszło jeszcze w 2016 roku po szczegółowym opracowaniu, natomiast dzień 25 maja 2018 roku, o którym obecnie tak wiele się mówi, to moment w którym rozporządzenie zacznie być stosowane. Placówki, które do tej pory nie zadbały o dostosowanie się do nowych przepisów mają coraz mniej czasu, gdyż kolejny termin na wprowadzenie zmian nie jest przewidywany.

Ochrona danych osobowych RODO

Dlaczego trzeba wprowadzić RODO w firmie?

Rozporządzenie zmienia wiele aspektów związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i przechowywaniem danych. Oznacza to, że wszystkie podmioty, które w jakiś sposób operują na danych osobowych muszą dostosować się do dyrektyw RODO.

Wbrew przekonaniom nie oznacza to przerażających, radykalnych zmian, gdyż wiele istniejących zapisów już pokrywa się z unijnymi dyrektywami. Jednak współczesny świat oraz informatyzacja sprawiają, że pewne kwestie wymagają ściślejszego uregulowania, z uwagi na bezpieczeństwo obywateli. Wiąże się to ze zmianami jakie zaszły w sposobie komunikowania się i pracy, coraz więcej firm działa przez Internet, sprzedaje przez Internet, ludzie kupują w sieci, porozumiewają się tak i wirtualnie zawierają umowy. To oznacza, że dane osobowe nie są przetwarzane w obrębie jednego kraju, lecz w różnych miejscach, a to oznacza że podlegają innym zasadom. RODO ma ochronić dane przed takimi sytuacjami, aby nie dostawały się w niepowołane ręce.

Jakie kary przewiduje RODO?

Wraz z rozpoczęciem stosowania RODO zniknie konieczność zgłaszania zbioru danych osobowych do GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), ponieważ sama instytucja zostanie przekształcona i zmieni nazwę na PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Zgodnie z artykułem 58 rozporządzenia Prezes będzie mógł wyciągać konsekwencje za złamanie zasad rozporządzenia. Wśród nich nowy organ może zastosować następujące rygory: ostrzeżenia, wystosowane do administratora danych z zaznaczeniem, że przepisy RODO mogły zostać naruszone; czasowy albo całkowity zakaz przetwarzania danych przez placówkę; nakaz powiadomienia o naruszeniu danych osoby, której dane dotyczą.


Możliwe jest także nakładanie kar, co jest jednym z zapisów, które szczególnie niepokoją przedsiębiorców. Są to bowiem kary finansowe o niemałej wysokości. Gdy RODO zostanie naruszone w którymkolwiek z aspektów przez przedsiębiorcę kara sięga do 2% wysokości rocznego, światowego obrotu w poprzednim roku kalendarzowym, co może być liczone nawet w milionach euro. Zastosowanie w razie stwierdzenia naruszenia ma zawsze wyższa z możliwych kwot. Istnieje także możliwość zapłacenia do 20 mln euro, bądź 4% obrotu światowego, jeżeli okaże się że doszło do naruszenia w kwestii: przetwarzania danych, warunków uzyskiwania zgody na przetwarzanie, braku dostępu do danych osobie, której one dotyczą.

Jak przygotować się na RODO?

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych jest od dawna dostępne w sieci internetowej, jednak nie zawsze samo przeczytanie pozwala na wprowadzenie zmian w życie. Chcąc mieć pewność, że nie pominie się żadnego istotnego elementu najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalistów.

Oferujemy zadbanie o proces przystosowania działań każdego podmiotu w zgodzie z RODO. Nie tylko doradzamy, lecz opracowujemy zmiany w kontakcie z kancelarią adwokacką. Masz pewność, że nic nie zostanie pominięte, a wszystkie Twoje wątpliwości będą szczegółowo wyjaśnione. Wystarczy, że uzupełnisz formularz i wyślesz go do nas, a my przygotujemy ofertę niezbędnych zmian specjalnie dla Ciebie.

Dostosuj swoją firmę do obecnych przepisów RODO